Unghiuri

10 bonus points
60 successes
English
0
(0)

Parcurgerea acestui quiz are rolul de a forma elevilor următoarele competențe:
– explorarea caracteristicilor, relațiilor și a proprietăților figurilor și corpurilor geometrice identificate în diferite contexte;
– utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea de probleme cu raționamente diverse.

The Crazy Squirrel through with hypnotic slime on your colleagues brain. Show that you’re not affected.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Unghiuri"

  • Alege simbolurile corespunzătoare unghiurilor, în ordinea crescătoare a deschiderii acestora (de la deschiderea cea mai mică, la deschiderea cea mai mare):
  • Orice unghi cu deschiderea mai mică decât un unghi drept se numește .....
  • Observă desenul și numește culorile unghiurilor obtuze.

Do you think you can make a better quiz than Unghiuri?

Create your own quiz!
Problems with Unghiuri? Report!

Main Partner:

Kidibot este sustinut de Electrica

Supporters:

Total time: 1659922463.8242 s