Test sănătatea și securitatea muncii

30 bonus points
52 successes
English
0
(0)

Cuprinde itemi din disciplina Sănătatea și securitatea muncii

Ufo challenges you to solve this quiz.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Test sănătatea și securitatea muncii"

  • 1.Persoana care trebuie să ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii să primească informaţii necesare privind riscurile pentru sănătate şi securitate în muncă la nivelul întreprinderii, este:
  • 5.Un accident este considerat de muncă dacă a fost suferit de un lucrător:
  • 7. Cercetarea evenimentelor are drept scop:

Do you think you can make a better quiz than Test sănătatea și securitatea muncii?

Create your own quiz!
Problems with Test sănătatea și securitatea muncii? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1720837981.2095 s