Substantivul, articolul și prepoziția

18 bonus points
31 successes
English
0
(0)

Testul are în vedere fixarea noțiunilor teoretice cu privire la substantiv și la cazurile acestuia.

What a disaster! Beedo wants to lead a Crocobets team to attack your school. Take him down!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Substantivul, articolul și prepoziția"

  • Substantivele ,,colegului”, ,,de bancă” din enunțul ,,Caietele de matematică ale colegului meu de bancă sunt pline de exerciții rezolvate.” îndeplinesc, în ordine, funcția sintactică de:
  • Substantivul ,,bunico” din enunțul: Bunico, îmi spui o poveste! stă în cazul:
  • Câte substantive din lista următoare: icre, turmă, zori, câlți, mazăre, stol, tenis, milă, scriitor sunt defective de plural?

Do you think you can make a better quiz than Substantivul, articolul și prepoziția?

Create your own quiz!
Problems with Substantivul, articolul și prepoziția? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1708855274.0642 s