Revoluția glorioasă

35 bonus points
9 successes
English
0
(0)

Revoluția glorioasă – test istorie.

Ufo throw with markers around the classroom. Stop him, winning this battle.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Revoluția glorioasă"

  • Războiul civil din Anglia s-a încheiat în 1649, regele fiind executat, Anglia devenind ca formă de guvernământ
  • Revoluția Glorioasă a avut loc atunci când Wilhelm de Orania și soția sa Mary au devenit monarhi ai Angliei cu acceptul Parlamentului în
  • Conform principiului separației puterilor în stat, puterea legislativă era deținută în Anglia de instituția

Do you think you can make a better quiz than Revoluția glorioasă?

Create your own quiz!
Problems with Revoluția glorioasă? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1718559133.1951 s