Părți de vorbire amestecate

14 bonus points
1 successes
English
0
(0)

Quiz-ul “Părți de vorbire amestecate” este un test logic și de verificare a cunoștințelor despre părțile de vorbire.

Uhubau will throw with jelly on your colleagues’ brain. Win this battle to avoid it!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Părți de vorbire amestecate"

  • Care este partea de vorbire rătăcită?
  • Ce cuvânt exprimă acțiunea?
  • Categoriile gramaticale care aparțin doar verbului sunt modul, timpul, numărul.

Do you think you can make a better quiz than Părți de vorbire amestecate?

Create your own quiz!
Problems with Părți de vorbire amestecate? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1718217527.9529 s