Limba Romana, Gramatica

10 bonus points
47 successes
English
0
(0)

Gramatica limbii române constituie un ansamblu de reguli care descriu formele corecte de modificare a cuvintelor românești și a îmbinărilor acestora în propoziții.

Uhubau throw with hypnotic small to make you not like reading and learning. Hold your breath for 2 seconds and defeat her in this fight!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Limba Romana, Gramatica"

  • Identificaţi varianta corectă: Citeste mai mult:
  • Recunoaşteţi enunţul în care apar greşeli de ortografie:
  • Cel care posedă cunoştinte temeinice şi vaste în urma unor studii îndelungate este:

Do you think you can make a better quiz than Limba Romana, Gramatica?

Create your own quiz!
Problems with Limba Romana, Gramatica? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1708599383.7258 s