Lecția 6. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (II) – pregătirea Evaluării Naționale 2020

30 bonus points
60 successes
English
0
(0)

Fracții echivalente

Două fracții mn și pq se numesc echivalente dacă sunt egale, adică au aceeași reprezentare. (valorile rapoartelor sunt egale)
Exemple: 12=36 (valoarea comună este 0,5); -59=-1018 (valoarea comună este -0,(5)); mn=pq⇔m·q=n·p

Fracțiile echivalente cu o fracție dată se obțin prin simplificare sau amplificare.

Număr rațional

Numerele raționale sunt fracțiile ireductibile, adică putem defini mulțimea numerelor raționale ca fiind ℚ=mn|m,n∈ℤ,n≠0,m.n=1
Exemplu: 25 este fracție ireductibilă pentru că (2, 5,)=1, deci reprezintă numărul rațional = 0,4615 este tot numărul rațional 25 pentru că (6, 15)=3, deci 615(3=25=0,4

Transformarea fracțiilor
Pentru a transforma o fracție ordinară în fracție zecimală, efectuăm împărțirea (numărătorul îl împărțim la numitor)
Exemplu: -12=-0,5

Pentru a transforma o fracție zecimală finită în fracție ordinară folosim formula a0,a1a2…an⇀=a0a1a2…an1000…0,a0∈ℤ, a1, a2,…an cifre (sunt n cifre de 0 la numitor)
Exemplu: 12,34=1234100(2=61750

Pentru a transforma o fracție zecimală periodică simplă în fracție ordinară folosim formula a0,a1a2…an=a0a1…an-a099…9,a0∈ℤ,a1, a2,…an cifre (sunt n cifre de 9 la numitor)
Exemplu: 12,34=1234-1299=122299

Pentru a transforma o fracție zecimală periodică mixtă în fracție ordinară folosim formula a0,a1a2anb1b2…bm=a0a1…anb1b2…bm=a0a1…an99…900…0, a0∈ℤ,a1,a2,…an,b1,b2,…,bm cifre (sunt m cifre de 9  și n cifre de 0 la numitor)
Exemplu: 1,2(34)=1234-12990=1222990(2=611495

Compararea numerelor raționale
pentru a compara două fracții ordinare, avem nevoie să aibă același numitor (de obicei). ab≤cb⇔a≤c(b > 0)
Exemple: 35≤75 pentru că 3≤7; -23=-23≤-13=-13;
OBS: Dacă nu avem același numitor, aducem fracțiile la același numitor.

pentru a compara două fracții zecimale, comparăm părțile întregi. Dacă sunt diferite, putem stabili deja că numărul cu partea întreagă mai mare este mai mare.

Dacă sunt egale părțile întregi, comparăm, pe rând, fiecare zecimală până găsim o pereche diferită (dacă nu sunt zecimale diferite, atunci numerele vor fi egale), zecimala mai mare ne va indica numărul mai mare (pentru numere pozitive), zecimala mai mică ne va indica numărul mai mare (pentru numere negative).
Exemple:
12,34 > 10,345 (pentru că 12 >10)
-3,24 < -1,9 (pentru că -3 < -1)
0,12 < 0,2 (pentru că 0 = 0, 1 < 2 , numere pozitive)
– 5,12 > – 5,2 (pentru că -5 = -5, 1 < 2 , numere negative)
1,2(3) = 1, 23333…> 1,2323…= 1,(23)
– 5,42(7)= -5,42777… <  -5, 427 ( 42777…> 427, numere negative )

Riscuri (greșeli)
– să confundăm formulele de la transformările fracțiilor zecimale în fracții ordinare
KIDI- sfat: să efectuăm verificarea ( împărțirea – adică transformarea inversă)
să confundăm fracția cu numărul rațional
KIDI- sfat:  întotdeauna rezultatele trebuie să fie scrise sub formă de fracție ireductibilă; acela este numărul rațional.

Felicitări! Ai terminat cursul!

„A N T R E N A M E N T U L   KIDI-10”

.

Quatropod eat all the school library. Can you prove her that you are smarter?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Lecția 6. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (II) – pregătirea Evaluării Naționale 2020"

  • Dintre fracțiile 12,34,48,610, echivalente sunt
  • 1,ab < 1,(b) Atunci
  • Numerele 12;1,2;05;0,5;105 reprezintă

Do you think you can make a better quiz than Lecția 6. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (II) – pregătirea Evaluării Naționale 2020?

Create your own quiz!
Problems with Lecția 6. M U L Ț I M EA NUMERELOR RAȚIONALE (II) – pregătirea Evaluării Naționale 2020? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1701684038.6334 s