Gramatică pentru cei mici (2). Părţile de vorbire!

11 bonus points
51 successes
English
0
(0)

Gramatica este necesară!

For sure you did not expect at this. Stupidika wants to launch a discount virus. The humans will go crazy and they will spend all the money thay have on stupid things. Dizaster! Only you can save the situation.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Gramatică pentru cei mici (2). Părţile de vorbire!"

  • Parte de vorbire flexibilă care arată o însușire a unui obiect sau a unei ființe și determină numele acestora, acordându-se cu ele în gen, număr și caz (ex: mare, frumos, deștept) se numeşte...
  • Partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr, o determinare numerică sau ordinea obiectelor prin numărare (ex: doi, patru, zece, douăzeci și șapte, al treilea, un caiet și două pixuri) se numeşte...
  • Cuvântul "învăț" este...

Do you think you can make a better quiz than Gramatică pentru cei mici (2). Părţile de vorbire!?

Create your own quiz!
Problems with Gramatică pentru cei mici (2). Părţile de vorbire!? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1718935727.9694 s