Figuri de stil – epitetul și enumerația

13 bonus points
2 successes
English
0
(0)

Testul vizează cunoștințe despre epitet și enumerație

Two Bruises stolen all your pen reserves and you don’t have what it takes to write in class. Accept the challenge to get it back!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Examples of questions from "Figuri de stil – epitetul și enumerația"

  • În textul literar descriptiv, modul de expunere este:
  • În următoarea strofă: „Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă. Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă. În grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene şi prin vii Ard movili buruienoase, scoţând fumuri cenuşii.” enumerația este:
  • În structura dată: „Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi Ce răzbat prin frunze-uscate şi s-arată drăgălaşi.” figurile de stil sunt:

Do you think you can make a better quiz than Figuri de stil – epitetul și enumerația?

Create your own quiz!
Problems with Figuri de stil – epitetul și enumerația? Report!

Main Partner:

Supporters:

Total time: 1721922319.3069 s